Lehim potası bakım ve temizliğinde nelere dikkat edilmelidir?

  • Pota durgun yüzeyinin temizlenmesi
  • Pota ağzının ve etrafının temizlenmesi
  • Pota içinin temizlenmesi
  • Lehim seviyesinin sabit tutulması

Yazdıre-Posta