SACX'in içindeki bizmut lehim birleşme noktalarını daha kırılgan hale getirir mi?

Geçmişte yüksek oranda Bizmut kullanımı (mesela %42 Kalay ve %58 Bizmut alaşımı) alaşımı kırılgan yapmaktaydı. Ancak SACX'de olduğu gibi belli bir oranın altında (<%2) kullanıldığı zaman kırılganlığa karşı direnci artırır. İşte Bizmut kullanımı ile ilgili korkular bundan kaynaklanmaktadır.

Yazdıre-Posta