ALPHA® Vaculoy® SACX® alaşımı J-STD-006 standardı ile uyumlu mudur?

  • Bu standartın “B” revizyonu henüz yayınlandı.
  • Bu standart kurşunsuz alaşımları içerir, ancak SACX® ya da SN100C dahil değildir.
  • Bu standart, alaşımın ana elementlerinin bir parçası olmayan kirlilik seviyeleri tablosuyla ilişkilidir.( 3.3 ve 3.3.1)
  • SACX®, bu kirlilik seviyeleriyle uyumludur ve bu nedenle J-STD-006B ile uyumlu olduğu söylenebilir.

Yazdıre-Posta